Many thanks to Hanzík for the Czech translations!

tcc-case-title
nie fachowe  nie fachowe

Przypadek 4

Wierzby

Nowy kapłan Klanu Pająka rozpaczał nad fatalną jakością kodu Javascript wyprodukowanego przez swoich młodszych podopiecznych.

“Zbadam to”, powiedział mistrz Javy.

Po odwiedzeniu podopiecznych mistrz nakazał, aby każdego ranka czterech z nich zostało wychłostanych po kostkach, zanim jeszcze będą mogli dotknąć swoich klawiatur. Dla piątego z nich nie przewidział żadnej kary. Kapłan zapytał mistrza, dlaczego tak postanowił.

“Małe drzewko, jeśli pielęgnowane, może stać się wierzbą; lecz nie źdźbło trawy”, powiedział mistrz.

Słysząc to, kapłan nakazał wygnać piątego z podopiecznych.

Ku jego zaskoczeniu znacznie rozzłościło to mistrza Javy, a sam kapłan również został wygnany. Na jego ostatnim odcinku wypłaty, mistrz napisał:

Nie możemy spoczywać na tysiącu wierzb i kontemplować wschodu słońca.

Topics...  potential