Many thanks to Tristan Morris for creating a beautiful illustrated hardcover print edition of the site

tcc-case-title
not geeky  not geeky

Case 25

Kompromis

Dva bratři přišli za Java mistrem s velmi odlišnými strategiemi pro implementaci jednoho z projektů. Každý z nich představil svůj návrh s nadšením a naprostým přesvědčením.

Po krátkém zvážení se mistr rozhodl, aby si bratři rozdělili jednotlivé podsystémy. Každý si vezme na starost jednu polovinu a bude postupovat podle své preferované strategie.

Na to se první z bratrů ohradil: “Neexistuje snad na každý problém právě jedno jediné řešení, které je lepší než ostatní?”

Ani druhý z bratrů nebyl nadšený: “A když není jasné, které řešení je nejlepší, není obecně vhodné zvolit právě jeden postup, abychom předešli chaosu?”

“Ano,” odpověděl Java mistr. “Copak jste mě ani jeden neposlouchal?”

Topics...  teamwork, compromise