Many thanks to Tristan Morris for creating a beautiful illustrated hardcover print edition of the site

tcc-case-title

De Keizer was ontstemd door de defecten in het nieuwe orderverwerksysteem dat hij had laten bouwen. Hij zond een boodschapper naar de tempel, om de monniken aldaar te ondervragen.

“Zijne Keizerlijke Majesteit zond u zijn beste Business Analysten om te verzekeren dat alle features zouden werken zoals bedoeld,” fronste de boodschapper. “Heeft u geen van hun talrijke PowerPoint presentatie begrepen?”

“Wij hebben ze allen bijgewoond,” sprak de Java meester. “En al dat werd gehoord, werd begrepen.”

De meester plaatste een kleine kom rijst voor de boodschapper, die deze prompt verorberde. De boodschapper veegde zijn mond af aan zijn mouw en vervolgde:

“Deze zelfde Analysten boden jullie tienduizenden pagina’s van vereisten, minutieus geïllustreerd tot op de laatste Use Case. Hebben jullie je niet gemoeid deze door te nemen?”

“Wij hebben elke pagina aandachtig gelezen,” zei de Java meester. “En alles dat gelezen werd, werd begrepen.” De meester plaatste een dampende kop thee voor de boodschapper, die haar in één teug leegde.

De boodschapper viel toen voorover op tafel, dood.

De meester vroeg zijn leerlingen: “Wist de boodschapper niet dat het ons gebruik is ons te omringen met vergiftigd voedsel, opdat wij onze vleselijke lusten beter kunnen weerstaan?”

Waarop de meest wijze monnik sprak: “Al dat door de boodschapper werd geobserveerd, werd begrepen.”

Topics...  requirements